Skip to main content

Kwaliteit van producten en processen centraal

De kern van onze processen en producten is het toevoegen van meerwaarde aan de ruwe grondstof door het verbinden van losse garens tot een sterk eindproduct.

Ons bestaansrecht ontlenen we aan de vraag naar onze eindproducten. Het leveren van een competitief geprijsd product van een constant hoog kwaliteitsniveau is dan ook de hoofddoelstelling in onze productieprocessen. Deze doelstelling bewaken wij vanaf de inkoop van onze grondstoffen tot aan de aflevering van het verkoopgerede product bij onze klanten.

Lees meer over kwaliteitsmanagement