Skip to main content

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid

De kern van onze interactie met de grotere omgeving is een bewustzijn van onderlinge verbinding en afhankelijkheid. Hier op een duurzame wijze mee omgaan zien we eerder als een vanzelfsprekendheid dan als een bewuste keuze. 

Chr. Muller Touw is niet alleen betrokken bij haar klanten. Bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers en de maatschappij staat voor ons ook hoog op de agenda. Door het bieden van een goed salaris en goede voorzieningen op de werkplek draagt Chr. Muller Touw bij aan de ontwikkeling van de regio Elst en omgeving. Wij steunen initiatieven die ons inziens een positief effect hebben op de maatschappelijke ontwikkeling. Als erkend leerbedrijf worden bij Chr. Muller Touw stages gevolgd door leerlingen van diverse opleidingen uit de regio.

Wij zijn lid van GroeneZaken, een onafhankelijk platform dat bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen bij elkaar brengt.

Tevens zijn wij partner van MVO Nederland. De missie van MVO Nederland is om belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie naar een duurzame wereld, zoals bedrijven, overheden, kennisinstellingen, ngo’s, en vakbonden samen te brengen, om samen verandering tot stand te brengen.  

Lees meer over maatschappelijke initiatieven